Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VB Creations aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet. VB Creations behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Kamer van Koophandel
VB Creations staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27357872 en heeft als BTW nummer: NL133379231B01.

Overeenkomst
Alle prijsopgaven van VB Creations zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

De prijzen van artikelen die op de website zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Uiteraard wordt in dit geval eerst contact opgenomen met de klant. De prijzen zijn indicatief en kunnen voor maatwerk en speciale wensen afwijken.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze Voorwaarden, dan zal VB Creations deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
VB Creations behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Ruilen/Retourneren
Indien het product bij aflevering niet aan de wensen voldoet, dient de koper VB Creations binnen 7 dagen hiervan op de hoogte te stellen. In overleg kan het product door VB Creations aan de wensen worden aangepast, dan wel de prijs van het product worden gerestitueerd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper. Na retour ontvangst van het product, zal het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) worden teruggestort.

Garantie
VB Creations geeft 2 maanden garantie op de aangekochte goederen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van ondeskundig gebruik.

Aansprakelijkheid
VB Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en VB Creations, dan wel tussen VB Creations en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en VB Creations, is VB Creations niet aansprakelijk.

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen.

Publicatie
Van elk maatproduct worden foto’s gemaakt voor mijn portfolio op de website. Indien u dit liever niet heeft, hoor ik dit graag.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website/webshop of andere uitingen van VB Creations mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van VB Creations.